Sjöns delar

Biologi 7-9 Del 3

Sötvatten 100-113

Sid 100-101 Inledning
   
Sid 102-103

Näringsnivå
 

 

 

   
       
Sid 104-105 Året runt i insjön
 

 

 

 
 
Sid 106-107 Strömmande vatten
     
       
Sid 108-109 Myrar är våta ekosystem på land
     
       
Sid 110-111 Ekosystemtjänster från sötvatten
       
       
Sid 112-115 Hoten mot sötvattnet