Kommer under april 2018

Capensis silvertacka 2017

Viktor Johansson, NA14

Capensis silvertacka är ett stipendium som Capensis förlag ger till avgångselev i Falköping

Den skall gå till särskilt framstående elev med intresse för naturvetenskapliga studier.

   

Grundbok
Utkommer i april 2018
ISBN-978-91-85887-52-1

 

 

 

 

Liv och utveckling Kropp och hälsa Natur och samhälle

Biologi som vetenskap

Vad är en människa?

Människan i naturen

Utveckling av liv

Transportsystem

Samspel i naturen

Livets historia

Infektioner och försvar

Organismernas roller i ekosystem

Mikroorganismer

Ämnesomsättning

Biologisk mångfald

Alger och växter

Rörelseförmåga

Jordens ekosystem

Svampar

Kommunikation

Sverige är ett skogsland

Ryggradslösa djur

Sexualitet och relationer

Vattenekosystem

Ryggradsdjur

Ärftlighet

Sötvatten

 

Hälsa

Hav och kuster

   

Sveriges långa kust

   

En hållbar utveckling