Berggrunden och marken: Sid 28-30

Bergartsbildning

     
Bergartsbildning      
kalksten Raukar på Fårö Granit Gnejs
Kvart Fältspat Biotit glimmer Rullstensås