Naturens resurser: Sid 7-10

Befolkningsutveckling (Befolkning just nu)

Befolkningsutveckling Avfallstrappa Ren luft i Beijing Förorenad luft i Beijing
   
Hongkong Tjänstgörande ekosystem