Förändrad skog

Skogen minskar inte i Sverige men ändras från löv- och blandskogar till granskog. Vissa arter riskerar att försvinna på grund av förändringarna.

Några milstolpar i människans historia Odling i Kina Husdjur Husdjur
Egypten Gånggrift Kulturers uppgång och fall Kinesiska muren
   
Försvunnen skog Förändrad skog