Gånggrift

Jordbruket kom till Sverige för 6 000 år sedan. Människorna som förde med sig kunskapen om jordbruk blev bofasta i de trakter där de slog sig ner. Gånggrifterna i Sverige är samtida med pyramiderna.

Några milstolpar i människans historia Odling i Kina Husdjur Husdjur
Egypten Gånggrift Kulturers uppgång och fall Kinesiska muren
   
Försvunnen skog Förändrad skog