Några milstolpar i människans historia

Tidslinjen markerar våra tidigare släktingar samt några viktiga utvecklingssteg. Hominider är ett samlingsnamn för människoliknande arter. Släktet Homo har funnits i nära 2,5 miljoner år. Flera olika människoarter har avlöst varandra. Vår art har varit den enda av släktet Homo sedan Homo neanderthalensis dog ut för ungefär 30 000 år sedan.

Några milstolpar i människans historia Odling i Kina Husdjur Husdjur
Egypten Gånggrift Kulturers uppgång och fall Kinesiska muren
   
Försvunnen skog Förändrad skog