Vattentillgångar i olika länder

Tabellen visar hur vattentillgången kan delas in i fyra kategorier. Flera länder i Mellanöstern lider av vattenbrist och har mindre än 1 000 m3 per person och år. Många länder får huvuddelen av sitt vatten från floder som rinner upp utanför landets gränser. Det innebär en stor sårbarhet att vara beroende av vattentillgångar som delas med andra länder.

Vattentillgångar i olika länder Avdunstad sjö Antalet människor under 100 000 år
   
Människor bor i städer