Vårt solsystem

Solsystemets åtta planeter fördelar sig i två grupper. De fyra inre är jordlika stenplaneter med ett innehåll som påminner om jordens. De fyra yttre planeterna består av ämnen som på jorden är gasformiga. Pluto räknas inte längre som planet. Utanför Pluto ligger flera små planetliknande himlakroppar.

   
Vårt solsystem Vattnets kretslopp