Jorden

Innanför jordskorpan finns manteln som delvis består av trögflytande material. En genomskärning av jorden visar hur tunn jordskorpan är. Litosfären är jordskorpan och den yttre, fastare delen av manteln ned till cirka 100 km djup.

Jorden Instrålad solenergi Dominerande vindar Klimatet har varierat
     
Klimat och växtlighet