Mineral i granit

De enskilda mineralkornen syns tydligt i ett stycke granit. Bilderna nedan visar närbilder på de vanligaste mineralen kvarts, glimmer och fältspat.

Mineral i granit Kvarts Fältspat Glimmer (biotit)
Bergarternas kretslopp Granit Fossilrika berg Svenskt kol
   
Urberg av gnejs Närbild av gnejs