Jordmånsbildande faktorer

Jordmånen är den översta delen av jordtäcket och ligger ovanpå jordarten. Den skiljer sig från jordarten genom att den påverkats av växtlighet och klimat under lång tid. En jordmån bildas genom processer som sker i marken.

Jordmånsbildande faktorer Tunn jordmån på berg Podsol och brunjord Podsol under tallskog
Kalkbrott Sandtag Kinnekulle - Energirik alunskiffer Taberg - järnmalm