Ämnesomsättning och energiomsättning: Sid 40-43

Producenter och konsumenter

Producenter och konsumenter Växternas mineralbehov Produktion Energirik mat?