Jordens biom: Sid 52-55

Biom

Världens biom Tropisk regnskog Stäpp
Taiga (barrskog) Berg Tundra
Produktion Temperatur och nederbörd