Sveriges ekosystem, fjäll och skog: Sid 56-59

Sveriges växtregioner

Sverige sträcker sig 1 572 km från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Naturen varierar en hel del längs en sträcka som är nästan 16 % av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen. Södra Sverige har ett milt klimat som domineras av lövskogar. Längre norrut blir vintrarna kallare och barrskogar tar över. I högre terräng försvinner skogen och kalfjället tar vid. Sveriges delas in i fyra växtregioner.
♦♦ Södra lövskogsregionen
♦♦ Södra barrskogsregionen
♦♦ Norra barrskogsregionen
♦♦ Fjällregionen

Sveriges växtregioner Fjällbjörkskog Bokskog
Ek- och almskog med hassel Tallskog, näringsfattig Fjällbjörkskog, näringsrik
Urskog med blandskog Utdöd Uroxe Halltorps hage, Öland