Sjöar: Sid 60-63

Sjöar

Sverige är ett ovanligt sjörikt land med cirka 85 000 sjöar som är större än en hektar (100 m x 100 m). Ungefär 10 % av Sveriges yta utgörs av insjöar. Sjöarna skiljer sig åt på många sätt. Det är främst djup och omgivande mark som orsakar variation. Olikheter i klimat påverkar också sjöarna.

Sjöar Näringsfattig sjö med klart vatten Näringsfattig sjö med brunt vatten Näringsrik sjö med rik växtlighet
Sjöns zoner Cirkulation under vår och höst Sommarstagnation Stagnation under vintern
   
Temperatur på olika djup Sävsångare