Våtmarker och rinnande vatten: Sid 64-65

Mossen omges av kärr

Mossen får vatten endast från regn och är därmed mycket näringsfattig. Dessutom blir den sur eftersom det inte finns något som kan motverka regnvattnets låga pH-värde. Kärret får sitt vatten från omgivande mark och blir så näringsrikt som marken medger. Pilarna i bilden visar vattenflöde.

Mossen omges av kärr Kalkrikt kärr Högmosse (Komosse, Vg) Mallgårds källmyr, länk
Syresättning i vattendrag Lax Rinnande vatten, -20°C +22°C
     
Tana älv