Havet och Östersjön: Sid 66-69

Zonering på klippa

Olika arter är anpassade för de förhållanden som finns på olika avstånd från havsytan. Nästa bild visar hur det kan se ut i verkligheten.

Näring från havet Zonering på klippa Zonering på klippa Mjukbotten
Torsk Östersjön Näringskedja i östersjön Skiktning i Östersjön
     
Antal arter i bräckt vatten