Havet och Östersjön: Sid 66-69

Torsk

Näring från havet Zonering på klippa Zonering på klippa Mjukbotten
Torsk Östersjön Näringskedja i östersjön Skiktning i Östersjön
     
Antal arter i bräckt vatten