Havet och Östersjön: Sid 66-69

Näring från havet

Havets produktion är viktig även för ekosystem på land. Sjöfåglar hämtar sin näring ur havet men lägger ägg på land. Rovdjur kan tidvis få en stor del av sin näring från fåglarnas ägg och ungar. Flock med tretåig mås.

Näring från havet Zonering på klippa Zonering på klippa Mjukbotten
Torsk Östersjön Näringskedja i östersjön Skiktning i Östersjön
     
Antal arter i bräckt vatten