Landskapets omvandling: Sid 74-77

Järnålderns landskap

Det landskap som formades under järnåldern bestod ända in på 1900 - talet. Gården Södra Bråta i Östergötland är ett naturskyddat område med både ängar och hagar av gammal typ.

Järnålderns landskap Äng Hage Bete och artrikedom
Lövgroda Jordbruk i mitten av 1930-talet Skärfläcka Småvessla
 
Granplantering på åkermark Åker med tallar Åker med björkar