Biologisk mångfald: Sid 78-79

Ölands sjömarker en tidig junimorgon

Mängder med höskallra, honungsblomster och göknycklar står i full blom. På en stolpe sitter en stenskvätta och runtomkring varnar tofsvipor för mig, "inkräktaren". Liksom många andra biologiskt rika miljöer i Sverige är sjömarkerna ett resultat av betande djur, numera mest kor, får och hästar.

 
Ölands sjömarker en tidig junimorgon Svartfläckig blåvinge Arvsanlag blandas