Vikten av biologisk mångfald: Sid 80-83

Rapadalen i Sarek

Sareks nationalpark avsattes år 1909 för att skydda ett område med högfjällsnatur. Sarek ingår i världsarvet Laponia som täcker en yta av 9 400 km2 och innefattar fjäll och fjällnära natur.

Sarek Svensk lantras, Ölandsgås Bin ger frukt Fiolkrabba
Slamkrypare Mangrove Opåverkad regnskog Avverkad regnskog
 
Avverkad regnskog Gummiplantage Oljepalmer