Ekosystemtjänster: Sid 84-87

Producerande ekosystemtjänst: Matproduktion

Odling av växter och uppfödning av djur är beroende av samma faktorer som bestämmer produktionen i naturliga ekosystem.

Producerande ekosystemtjänst Producerande ekosystemtjänst Kulturell ekosystemtjänst Kulturell ekosystemtjänst
Reglerande ekosystemtjänst Reglerande ekosystemtjänst Stödjande ekosystemtjänst Stödjande ekosystemtjänst