Förlorade ekosystemtjänster: Sid 88-91

Torskfisket vid Newfoundland

Torskfisket vid Newfoundland Snedbelastat ekosystem Fångst av fisk Ål
     
Skogsavverkning i regnskog