Utrotande och spridning av arter: Sid 91-93

Honungsbi och varroakvalster

Honungsbin finns inte längre vilda i Sverige. Biodling är en småskalig form av naturbruk som till största delen sköts av ett stort antal hobbyodlare. Odlingen försvåras nu av varroakvalstret. Bina är viktiga för pollinering i frukt- och bärodlingar.

Honungsbi och varroakvalster Signalkräfta Kanadagås Emballagevirke