Östersjöns miljöproblem

Det finns ett tydligt samband mellan människans aktiviteter och problemen i Östersjön.

 
Östersjöns miljöproblem Algblomning Övergödning  
 
Algblomning Innehåll i avloppsvatten Rening av avloppsvatten