Den kalla järnåldern

Det landskap som formades under järnåldern bestod ända in på 1900 - talet. Gården Södra Bråta i Östergötland är ett naturskyddat (och kulturskyddat) område med både ängar och hagar av gammal typ.

 
Järnålderns landskap Äng Jordbruk i mitten av 1930-talet  
 
Modernt, högavkastande jordbruk år 2005 Rationalisering Granplantering på åkermark  
     
Lövgroda