Ölands sjömarker en tidig junimorgon

Mängder med höskallra, honungsblomster och göknycklar står i full blom. På en stolpe sitter en stenskvätta och runtomkring varnar tofsvipor för mig, "inkräktaren". Liksom många andra biologiskt rika miljöer i Sverige är sjömarkerna ett resultat av betande djur, numera mest kor, får och hästar.

 
Ölands sjömarker en tidig junimorgon Faktorer som påverkar mångfalden Gulärla  
 
Arvsanlag blandas Delar av biologisk mångfald Bete och artrikedom