Förlust av ekosystemtjänster

 

Förlust av ekosystemtjänster Överutnyttjande av skogar Industrifiske Industrifiske, ål
Egypten Egypten Nilen är Egyptens moder Fisket vid Newfoundland
     
Förändrat ekosystem