Evolution av de nu levande organismerna

Bakterier och arkéer är de äldsta organismerna. Högre organismer består av celler med cellkärna, eukaryota celler. Vid minst två tillfällen har eukaryota celler tagit upp bakterier och därigenom fått helt nya egenskaper. På det sättet fick de förmåga till fotosyntes och syrekrävande förbränning. Dagens svampar, djur, alger och växter härstammar från dessa eukaryota celler.

 
Evolution av de nu levande organismerna Fotosyntes och cellandning Energirik mat?