Näringskedja

Exemplet visar en näringskedja med tre näringsnivåer. Kiselalgen (producent) utför fotosyntes, bildar näringsämnen och äts upp av krill (primärkonsument). Blåvalen (sekundärkonsument) får i sig näringsämnen och därmed energi genom att äta krill. Observera att pilarna symboliserar näringens väg i näringskedjan.

 
Näringskedja Näringspyramid Näringsväv i skog