Flöden och kretslopp

Näringsämnen cirkulerar i en frodig lövskog. Berggrunden ger förutsättningar till en rik växtlighet, dels genom att tillföra näringsämnen genom vittring och dels genom att lägga grunden för vattentillgången på platsen. Munkängarna på Kinnekulle.

 
Flöden och kretslopp Kolets kretslopp Atmosfärens halt av koldioxid