Fosforns kretslopp

Fosfatjoner tas upp av växter, transporteras genom näringskedjorna och återförs till jorden vid nedbrytningen. Fosfor ingår i en del bergarter och frigörs vid vittring.

 
Kvävets kretslopp Konstgödning Syrets kretslopp  
     
Näringsrik sjö