Utbredning av biom

Klimatfaktorer som nederbörd, temperatur och årstidsväxlingar gör att olika platser utvecklar olika typer av ekosystem. Dessa delas in i ett tiotal biom.

 
Kvävets kretslopp Stäpp Tundra  
 
Produktion i olika biom Temperatur och nederbörd Låg befolkningstäthet i Nordnorge