Sveriges ekosystem

Sverige sträcker sig 1 572 km från Smygehuk i söder till Treriksröset i norr. Naturen varierar en hel del längs en sträcka som är nästan 16 % av avståndet mellan ekvatorn och nordpolen. Södra Sverige har ett milt klimat som domineras av lövskogar. Längre norrut blir vintrarna kallare och barrskogar tar över. I högre terräng försvinner skogen och kalfjället tar vid. Sveriges delas in i fyra växtregioner.

♦♦ Södra lövskogsregionen

♦♦ Södra barrskogsregionen

♦♦ Norra barrskogsregionen

♦♦ Fjällregionen

 
Sveriges ekosystem Bokskog i Södra lövskogsregionen Norra barrskogsregionen  
   
Produktion i olika biom Succession