Betad skog

Forntida skogar var troligen mera som våra tiders hagar. Många olika arter av växtätare höll skogen öppen och ljus. Skogarna såg ut på det sättet under lång tid och många arter anpassades för att passa i en sådan miljö. Halltorps hage på Öland kanske liknar de ursprungliga skogar som betades av stora växtätare.

 
Betad skog Uroxe Beteståligt träd  
   
Låg växt undkommer bete Tistel, sticker i mulen