Sjöns zoner

Sjöns delar ser olika ut i sjöar beroende på hur näringsrika de är. Vassbältet saknas i näringsfattiga sjöar där undervattensväxter i stället dominerar.

 
Sjöns zoner Oligotrof sjö med klart vatten Eutrof sjö med rik växtlighet  
     
Näringsfattig sjö med brunt vatten (humös sjö)