Näringsmängden ökar av gödning

Modernt jordbruk innebär stor användning av lättlösliga näringsämnen och väldikade åkrar. Det medför ofta ett stort utflöde av näringsämnen till sjöar och hav. Vissa försök har gjorts att minska problemen. Sedan 1970 -talet har skogsgödslingen nästan upphört och mängden fosfor som läggs på åkrarna har också minskat.

   
Näringsmängden ökar av gödning Näringsmängden minskar