Temperatur på olika djup

Temperaturen på vattnet avgör dess densitet. Vatten har sin högsta densitet vid 4˚C. På sommaren är det så stor skillnad i temperatur mellan ytvattnet och bottenvattnet att någon cirkulation inte äger rum.

 
Temperatur på olika djup Sommarstagnation Cirkulation under vår och höst  
   
Stagnation under vintern Sävsångare