Mossen omges av kärr

Mossen får vatten endast från regn och är därmed mycket näringsfattig. Dessutom blir den sur eftersom det inte finns något som kan motverka regnvattnets låga pH-värde. Kärret får sitt vatten från omgivande mark och blir så näringsrikt som marken medger. Pilarna i bilden visar vattenflöde.

 
Mossen omges av kärr Hornborgasjön före höjning Hornborgasjön före höjning  
 
Hornborgasjön efter höjning En sydsvensk högmosse Kalkrikt kärr