Syresättning i vattendrag

Rinnande vatten syresätts effektivt och genom att det rör sig hindras den skiktning som utmärker stillastående vatten. Pite älv är en av de orörda svenska älvarna. Den rinner genom Lappland och mynnar ut i Bottenviken vid Piteå.

 
Syresättning i vattendrag Näringrik å - vinter Näringrik å - sommar  
   
Lax Nattslända