Näring från havet

Havets produktion är viktig även för ekosystem på land. Sjöfåglar hämtar sin näring ur havet men lägger ägg på land. Rovdjur kan tidvis få en stor del av sin näring från fåglarnas ägg och ungar. Flock med tretåig mås.

 
Näring från havet Räkfiske Nordsjön Zonering på klippa  
   
Zonering på klippa Mjukbotten