Östersjön

Östersjön uppfattas ibland som ett svenskt hav eftersom vi har längst kust av länderna runt Östersjön. Inom det område där Östersjöns tillflöden finns bor 85 miljoner människor. De städer och jordbruksområden som bidrar till utflödet av näringsämnen och miljöskadliga ämnen i Östersjön finns i många länder. (Se tabell med tillflöden på sidan 97.)

 
Östersjön Östersjöns historia Skiktning i Östersjön  
 
Antal arter i bräckt vatten Näringskedja Nya arter medför problem