Fossila bränslen, försurning: Sid 102-105

Bilen blev var mans egendom på 1950 - talet.

År 1958 uppfattades bilen som en frihetssymbol. Idag kopplas den till olika miljöproblem. I Sverige finns mer än 4 miljoner bilar, bussar och lastbilar.

   
Bilen som var mans egendom Oljeskador    
 
Olika arters känslighet för pH Marken byter joner Smältvatten är surt  
Oljepris och produktion 1999 - 2011 Nya oljekällor per decennium Peak oil i Storbritannien Peak oil i Egypten