Kärnkraft: Sid 110-113

Nedlagt kärnkraftverk

En av Barsebäcks två reaktorer togs ur drift år 1999 och den andra år 2005. Kraftverket ska nu nedmonteras. Av Sveriges tolv reaktorer är nu tio i drift sedan den andra reaktorn i Barsebäck stängdes av.

Fission Nedlagt kärnkraftverk Kokvattenreaktor Uranbrytning i Sverige
   
Olyckor i kärnkraftverk Fusion i solen