Kärnkraft: Sid 110-113

Uranbrytning i Sverige

Vid Ranstad, utanför Skövde, bröts uranhaltig alunskiffer i slutet av 1960 - talet. Resultatet blev 155 ton uran. Den mycket kostsamma miljösaneringen är ännu inte avslutad.

En sjö finns numera i det gamla dagbrottet.


Visa större karta  

Fission Nedlagt kärnkraftverk Kokvattenreaktor Uranbrytning i Sverige
   
Olyckor i kärnkraftverk Fusion i solen