Energifakta och energiformer: Sid 97-98

Elektromagnetisk strålning

Synligt ljus är bara en liten del av den elektromagnetiska strålning som finns. Vissa djur kan se våglängder som vi inte ser. Ormar uppfattar infraröd strålning (värmestrålning) och kan därför jaga i mörker. Ju kortare våglängden är desto mer energi har fotonerna. Gammastrålning är mest energirik.