Energiomvandlingar och energikällor: Sid 99-101

Ved var tidigare den dominerande energikällan.

I takt med industrialiseringen ökade användningen av kol och olja. Naturgas fick sitt genombrott något senare. Vattenkraft började användas för elproduktion under tidigt 1900 -tal. Kärnkraftverk togs i drift under 1960 -talet. Energikällor som drivs av vind eller sol utvecklas just nu mycket snabbt.

Världens energikällor Energiomvandlingar i en låga Principen för en generator Olja och transporter