Energiomvandlingar i en låga

I lågan omvandlas kemisk energi i stearinet till värmeenergi och strålningsenergi. Strålningenergin omvandlas sedan vidare till värmeenergi.

Elektromagnetisk strålning Energi vid fall Energiomvandlingar i en låga Beräkningar vid fritt fall
   
Principen för en generator Vattenkraftverk